طلای ۱۸ عیار (گرم): 1,367,600 تومان - ۰۶:۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷

تست

طلای ۱۸ عیار (گرم): 1,367,600 تومان - ۰۶:۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷