طلای ۱۸ عیار (گرم): 1,241,800 تومان - ۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹

تست

طلای ۱۸ عیار (گرم): 1,241,800 تومان - ۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹