طلای ۱۸ عیار (گرم): 1,035,200 تومان - ۰۲:۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

تست

طلای ۱۸ عیار (گرم): 1,035,200 تومان - ۰۲:۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴